Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen

 

Ghys, De Brauwere & de Grave

geassocieerde notarissen

60

Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact

Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet. De notaris kan door het inbouwen van diverse clausules in de schenkingsakte of door het opzetten van beheersstructuren er voor zorgen dat u op het geschonkene nog controle, beheer en inkomsten behoudt.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .