Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen

 

Ghys, De Brauwere & de Grave

geassocieerde notarissen

Verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden verlengd tot eind 2011

2 november 2009

De Vlaamse regering heeft op 23 oktober 2009 beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden te verlengen tot 31 december 2011. Dat deelde minister van Begroting Philippe Muyters op 27 oktober mee in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. De minister benadrukte Muyters dat het slechts om een tijdelijke verlenging tot 2011 gaat.
Met de maatregel tracht de regering zoveel mogelijk slapende bouwgronden te activeren.
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .